Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de therapeut van Praktijk Wedergeboorte en de cliënt.

 1. AANMELDEN/AANSPRAKELIJKHEID
  Aanmelden voor een sessie geschiedt na telefonische aanmelding, via de e-mail of agenda op de site. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De behandelaar is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

  GEZONDHEID

  Waanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of  hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een sessie de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt eventueel in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

  3. GEHEIMHOUDING

  Praktijk Wedergeboorte hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming vertrouwelijke informatie door geven aan derden (ook geen emailadres, telefoon of mobielnummer).

  4. BETALING
  Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant bij het aangaan van een sessie betaald te worden. Praktijk Wedergeboorte zorgt achteraf voor een factuur per e-mail.

  5. ANNULEREN

  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie geannuleerd te worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.